VOORWAARDEN CADEAUBON

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Ghost Tours uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Ghost Tours cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ghost Tours uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Ghost Tours Nederland en door Ghost Tours Nederland aangewezen derde partijen.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon kan slechts eenmaal worden gebruikt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code)  vindt geen vergoeding plaats.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Het wel of niet openstaan van een kortingsactie heeft geen invloed op de waarde van de cadeaubon.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 
 

Privacy beleid Ghost Tours Nederland:
De gegevens die door u aan ons verstrekt worden, worden enkel gebruikt om uw reservering te bevestigen en u relevante informatie over uw reservering toe te sturen per email.

Uw telefoonnummer gebruiken wij enkel om contact met u te kunnen opnemen in noodgevallen met betrekking tot de tour. (noodweer en andere onvoorziene omstandigheden).

Uw gegevens worden tot maximaal 1 jaar na uw reservering bewaard.

Indien u aangeeft lid te willen worden van onze nieuwsbrief, of op de hoogte gehouden te worden van kortingen d.m.v. maximaal 2 e-mails per jaar, bewaren wij u gegevens totdat u zich afmeldt van deze service.
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.